Wethouders

 

 

 

- SOCIAAL

- RECHTVAARDIG

- DAADKRACHTIG

Jac Dijks

Portefeuille houder:

Economische zaken, grondzaken, plattelandsvernieuwing, openbare werken en bouwen.

Jos Wackers

Portefeuille houder:

Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting,Wabo vergunningen en milieu.