Nieuwsbrief

- SOCIAAL

- RECHTVAARDIG

- DAADKRACHTIG

Nieuwsbrief

Geslaagde 28e kernenrit Lijst Samenwerking december 2016.

 

Sinds de fusie tussen de gemeente Echt en Susteren organiseert de grootste lokale politieke partij Lijst Samenwerking elk half jaar een kernenrit door de gemeente Echt-Susteren. Tijdens de rit uitleg over zaken die in de gemeente spelen en tussendoor worden een 3-tal bedrijven, instellingen of organisaties bezocht met een relatie met de gemeente.

Zo ook op vrijdag 3 december jl.

 

Om 10.00 uur vertrok een volle bus met 50 deelnemers aan haar 27e kernenrit door de gemeente Echt-Susteren. In de bus niet alleen leden van Lijst Samenwerking (wethouders-raadsleden-commissieleden-leden) maar ook vele burgers uit diverse kernen van onze gemeente.

 

In de ochtend werd het Grensmaasproject in Illikhoven-Vissersweert en omgeving bezocht. In de witte kerk van Schipperskerk werd door de directeur van het Grensmaasproject een presentatie met tekst en uitleg gegeven. Alle deelnemers kregen een informatiepakket en aansluitend werd met de bus het werk bezocht en over de brug van Illikhoven naar Vissersweert gewandeld. Een indrukwekkend project!

 

Na de goed verzorgde lunch in eetcafé ’t Pintje te Koningsbosch werd de reis voortgezet. Onderweg geven de wethouders Jac Dijcks en Jos Wackers deskundige uitleg bij zaken die in aanbouw/uitvoering zijn of plannen die binnenkort in uitvoering (kunnen) komen.

Het tweede bedrijf was GoGive van Christel en Frank Schers, lid van onze partij, lid van de commissie Algemene Zaken en bovenal ondernemer(s) in relatiegeschenken. Onlangs hebben ze hun nieuwe showroom en werk/opslagruimte in Ittervoort geopend.

Tijdens hun drukste tijd van het jaar (kerstpakketten) vonden zij tijd om ons te ontvangen, uitleg te geven en een rondleiding te verzorgen.

 

Tenslotte werd de grootste wasstraat van Europa, Carwash te Echt bezocht.

Daar werden we niet alleen gastvrij ontvangen, maar waren directieleden en medewerkers aanwezig om ons tekst en uitleg te geven over de hypermoderne en milieuvriendelijke wasstraat. In 1 uur kunnen 100 auto’s perfect gewassen worden. Een mooi bedrijf op een unieke locatie op De Loop.

 

De kernenrit werd tenslotte smaakvol afgesloten in restaurant ’t Berghoes op de grens van Nederland en Duitsland in Maria Hoop. Rond 21.30 uur werd de reis afgesloten waar ze begonnen was: op de Nieuwe Markt te Echt.

Lijst Samenwerking bedankt alle bedrijven die ons hebben ontvangen en iedereen bedankt voor de deelname. Tot de volgende kernenrit in mei 2017!

 

 

 

Lijst Samenwerking bezoekt Open Dag Dierenpark niet met lege handen.

 

Elk jaar bezoekt een delegatie van de lokale politieke partij Lijst Samenwerking de Open Dag van Dierenpark ’t Hertespoor te Echt. Zo ook zaterdag jl.

Als lid van de Vrienden van het Dierenpark draagt de partij het dierenpark een warm hart toe.

Waar mogelijk kunnen de vele vrijwilligers op steun rekenen.

De delegatie bestaande uit wethouder Jac Dijcks en de raadleden Bert Hendricks, Jan Feller en Jo Verheesen kwamen niet met lege handen maar hadden 250 kg voer voor de dieren meegenomen!

Op de foto: bestuur, vrijwilligers van het dierenpark, delegatie Lijst Samenwerking en zelfs de aanwezige CDA leden sloten zich spontaan bij de actie van Lijst Samenwerking aan!

Na een korte rondleiding met toelichting door het park, genoot men van de gastvrijheid onder het genot van een kop koffie met vlaai.

Lijst Samenwerking dankt bestuur en alle vrijwilligers en wenst het dierenpark veel succes.

Aanleg fietspad Fahrenheitweg-Nobelweg in volle gang.

 

Over enkele weken kan deze nieuwe fietsverbinding in gebruik worden genomen. Lijst Samenwerking heeft hier in maart van dit jaar, middels schriftelijke vragen aan het college van Echt-Susteren op aangedrongen. Daarnaast heeft Lijst Samenwerking in de raadsvergadering van juli j.l. de verantwoordelijk wethouder Jac Dijcks met klem gevraagd om een snelle uitvoering. Vooral omdat de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd, maar uiteraard ook van de recreatieve fietsers in het geding was, luidde Lijst Samenwerking de noodklok en drong aan op een spoedige realisatie.

Het college is hierop voortvarend te werk gegaan en met name de inzet van de portefeuillehouder (Lijst Samenwerking) heeft ertoe geleid dat dit project op korte termijn kon worden gerealiseerd met subsidiegelden van de provincie en de gemeente Echt-Susteren.

Lijst Samenwerking is dan ook erg blij dat de aanleg nu in volle gang is en dat dit fietspad begin oktober in gebruik genomen kan worden. De veiligheid van de schoolgaande jeugd en andere gebruikers is op deze manier weer enorm verbeterd.

Groen licht voor verlichting fietspad Koningsbosch (N 572).

 

Na jarenlang vragen, motiveren en aandringen is het gelukt de Provincie Limburg te overtuigen van de verkeersonveilige situatie voor fietsers op het eenzijdige fietspad langs de Kerkstraat te Koningsbosch (N 572) in de duisternis.

Veel bezorgde burgers, ouders van leerlingen en leerlingen van o.a. het Connect College spraken hun zorgen uit over de gevaren op het fietspad tijdens de donkere uren.

Naar aanleiding hiervan hebben raadsleden van Lijst Samenwerking de afgelopen jaren meermaals mondelinge en schriftelijke vragen gesteld en tijdens de Algemene Beschouwingen werd aangedrongen op de aanleg van verlichting langs dit fietspad.

Na overleg tussen wethouder Dijcks en de Provincie Limburg is het project “fietspad Koningsbosch” opgenomen in het uitvoeringsprogramma “Fiets 2016-2019”, wat inhoudt dat hiervoor subsidiegelden beschikbaar zijn. Daarnaast heeft het college van B en W in de gemeente Echt-Susteren ingestemd met financiële dekking. Inmiddels is de opdracht voor aanleg van de verlichting aan Ziut verstrekt.

Onlangs heeft Lijst Samenwerking gevraagd om de belijning, die op meerdere plekken heel slecht is, te vernieuwen.

De verlichting wordt vóór het einde van het jaar gerealiseerd.

Kernrit 2016

met de rondrit door onze kernen, waarbij deelnemers een beeld

kregen van de lopende en recent uitgevoerde projecten, werden weer drie locaties bezocht.

Wij waren te gast bij Rabobank Westelijke Mijnstreek, gemeenschapshuis de

Koppel in Dieteren en huis Verduynen in Echt.

In de Koppel mochten we genieten van een uitgebreide lunch, die door de

plaatselijke vrijwilligers werd verzorgd, waarvoor onze dank.

Na afloop werd de kernenrit afgesloten met een diner bij De Boesjer in

Koningsbosch.

Een woord van dank aan Dorry Thuyls en Jo Verheesen, die de organisatie

hadden.

Wethouder Jac Dijcks opent herinrichting groen Bloemenplein te Schilberg.

 

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de Bloemenbuurt te Schilberg te voorzien van een groene herinrichting en daarmee een nieuwe uitstraling. Op maandag 25 juli jl. heeft de officiële opening plaatsgevonden door wethouder Jac Dijcks met een groot aantal kinderen uit de kern Schilberg. Veel buurtbewoners waren eveneens aanwezig alsook de raadsleden van Lijst Samenwerking de heren Feller, Peters en van Gisteren.

Presentaties m.b.t. stand van zaken ontwikkeling klooster Koningsbosch

door Gelasius en gemeente Echt-Susteren.

Wethouders Jos Wackers en Jac Dijcks zagen zich gesteund door een grote delegatie van Lijst Samenwerking.

Ook te zien op Loes Tv.

Benoeming JackDijcks

 

Jac Dijcks en Pierre Hermans benoemd tot erevoorzitter en eresecretaris van

VV Conventus 03 na een bestuurscarrière van bijna 30 jaar !

Burgemeester Jos Hessels speldde beide heren, als waardering voor hun

verdiensten, het insigne op dat hoort bij de benoeming tot Lid in de Orde

van Oranje Nassau.

Dit gebeurde onder grote belangstelling van leden van de voetbalclub,

familieleden, een afvaardiging van college en griffie en een grote delegatie

van Lijst Samenwerking.

Jac en Pierre, namens Lijst Samenwerking, van harte gefeliciteerd met jullie

Koninklijke onderscheiding.

Leerlingen van basisschool "De Bolleberg"

Woensdag 16 maart werden door de leerlingen van basisschool "De Bolleberg"

uit Maria Hoop de nodige bomen gepoot in het kader van de nationale

boomfeestdag.

Ook wethouder Dijcks stak zijn handen uit de mouwen en nam de spade ter

hand.

Na afloop was er voor alle leerlingen een traktatie en een verrassing in de

bekende oranje "Smalste stukje van Nederland)-zak.

Een educatieve morgen in de prachtige Diergaarder bossen.

Wethouder Jac leest voor.

Op woensdag 27 januari jl zijn de nationale voorleesdagen 2016 van start gegaan, en ook Wee-Play Kinderopvang doet hier met allerlei activiteiten aan mee. Op donderdag 28 januari is wethouder Jac Dijcks komen voorlezen uit het boekje “We hebben er een geitje bij” van Marjet Huiberts (prentenboek van het jaar 2016). De wethouder heeft bij onze peuters en bij onze dreumesen voorgelezen, en de kinderen vonden het geweldig. Door Dierenpark en Kinderboerderij ‘t Hertenspoor was als afsluiting van de ochtend gezorgd voor een echt geitje en een ezel, die door de kinderen geaaid mochten worden. Allemaal heel hartelijk dank voor de medewerking!

Woensdag 20 januari 2016: Herdenking van de bevrijding van Koningsbosch met medewerking van o.a. Stichting 4 mei, leerlingen basisschool Koningsbosch, Joseph Loete en Geert Thissen (doedelzakspeler). Daarnaast een afvaardiging van het college van B en W, de Koningsbosscher raadsleden en belangstellende

burgers. Lijst samenwerking werd vertegenwoordigd door wethouder Dijcks en raadsleden

Sevriens en Hendricks.

Vrijwilligers van het jaar 2015 in Echt-Susteren

 

Lijst Samenwerking organiseert ieder jaar rond de dag van de vrijwilliger op 7 december de uitroeping van de vrijwilligers van het jaar.

Dit jaar werden tot vrijwilliger van het jaar Bianca Damen uit Susteren en Leo Rijans uit Koningsbosch uitgeroepen vanwege hun bijzondere inzet .

Het Dagelijks Bestuur van Lijst Samenwerking bezocht samen met de wethouders Jos Wackers en Jac Dijcks en de raadsleden Bert Hendricks en Ger van Gisteren de blij verraste vrijwilligers.

In Susteren roemde wethouder Wackers de inzet van Bianca .Ze doet veel werk bij Vastrada , zegt verjaardagen af om vrijwilligerswerk te doen en ze moet worden afgeremd , anders ging ze ’s avonds ook nog. Dit doet ze vanaf haar 18e verjaardag. Ze is als interieurverzorgster werkzaam in het gemeentehuis alwaar ze zich ondanks haar handicap voor 100% inzet.

Leo Rijans is 75 jaar, heeft 43 jaar in de sociale werkplaats (later Westrom)gewerkt en is al ruim 15 jaar als vrijwilliger actief in Koningsbosch.

Wethouder Dijcks zette in zijn toespraak de feiten op een rijtje. Leo houdt rondom de kerk en de voormalige pastorie het Sjeepershoes alle klinkers onkruidvrij en in de herfst vrij van bladeren. Dit doet hij ook voor en achter het Prinsenhof . Iedere week zet hij alle vuilnisbakken van de bewoners van het Prinsenhof buiten. Hij onderhoudt het kerkhof ,maakt het onkruidvrij en doet samen met anderen het snoeiwerk. Tenslotte is hij als lid van de maandaggroep ook actief voor voetbalvereniging Conventus. Hier maakt hij het terrein schoon en ruimt alles op.

Al met al mag geconstateerd worden dat er twee stille, bescheiden vrijwilligers in het zonnetje zijn gezet. Beiden ontvingen een oorkonde, een geldbedrag en een bos bloemen.

Vrijwilligers groep van het jaar 2015 bekend

Na de vrijwilliger en vrijwilligster van het jaar is nu ook de vrijwilligersgroep van het jaar 2015 bekend gemaakt door Lijst Samenwerking.

Donderdag 17 december bezochten het Dagelijks Bestuur, de wethouders en enkele raadsleden van Samenwerking de vele vrijwilligers van het Patronaat van Sint Joost om heb te feliciteren met hun uitverkiezing. Wethouder Jac Dijcks roemde hun geweldige inzet gedurende enkele jaren om een nieuw gemeenschapshuis voor Sint Joost uit de grond te stampen. Met veel bloed, zweet en tranen – soms dreigde iemand de stekker eruit te trekken uit wanhoop - is het gelukt een fantastisch Patronaat te openen in maart 2015. De vele vrijwilligers zijn gebleven om het Patronaat te exploiteren en zijn betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Nieuwe activiteiten ontstaan die met verve worden opgepakt. Het werk van deze vrijwilligers van het Patronaat Sint Joost is een uitstekend voorbeeld van samenwerking binnen een kern.

De groep ontving naast de oorkonde een groot boeket bloemen en een geldbedrag, te besteden naar eigen keuze.

Geslaagde DE actie Lijst Samenwerking.

 

De door Lijst Samenwerking ondersteunde DE actie in de gemeente Echt-Susteren is een groot succes geworden.

Voor elke 500 ingezamelde punten stelt Douwe Egberts een pak koffie aan de voedselbank ter beschikking. De voedselbank Limburg Zuid reikt aan 500 geselecteerde klanten in de regio een voedselpakket uit en heeft momenteel een wachtlijst van bijna 200 aanvragen.

Vorig jaar is het de Lionsclub Maastricht Trajectum gelukt om, met bijna een miljoen punten, meer dan 1500 pakken koffie bij elkaar te verzamelen. Lijst Samenwerking heeft deze actie ondersteund. Bij de (raads)leden van Lijst Samenwerking werden bijna 175.000 punten ingeleverd, goed voor bijna 350 ! pakken koffie t.b.v. de voedselbank Limburg Zuid.

 

Dank aan alle gulle gevers.

 

Kersthappening in ’t Thaal en Hingen

In de nieuwbouwwijk ’t Thaal, speciaal in en rond de (zorg)voorzieningen die daar gevestigd zijn, in de kern Hingen gaat in de maand december een fonkelnieuw evenement van start dat geheel in het teken staat van Kerstmis. Op zaterdag 19 december zal een gezellige wandelroute de deelnemers leiden langs diverse locaties zoals daar zijn Activiteitencentrum Pergamijn Thaalpad, Zuyderland Pejjerhoes, Woonvoorziening Thaalweg West Pergamijn, Speeltuin ’t Hingen en Café ’t Hingen. Op deze locaties worden uiteenlopende activiteiten ontplooid. De activiteiten starten om 16.00 uur en duren tot 20.00 uur. De activiteiten in Café ’t Hingen gaan iets langer door. Ook tussen de locaties mag u kerstsfeer verwachten. Gestart kan er worden vanaf elke willekeurige locatie. Hier zal u de route worden aangereikt. Laat u verrassen door onder andere een levende kerststal, Kerstliederen, koren, een Kerstmarkt, moonlightshopping, gospelmuziek, draaiorgelmuziek en natuurlijk zal de Kerstman ook niet ontbreken bij dit evenement. Op diverse locaties kunt u onderweg de inwendige mens versterken met een hapje en drankje. Het initiatief voor de Kersthappening is genomen door de volgende organisatiepartners: Pergamijn, Zuyderland Peijerhoes, SGL, Schutterij Wilhelmina, Speeltuincomité ’t Hingen, Café ’t Hingen, Kinderboerderij ’t Hertenspoor, Buurtverenigingen ’t Thaal, Hingen en Bloemenput. Tot ziens op zaterdag 19 december!

Tekst: Jos Meeuws

NOTA BENE : Leden van lijst Samenwerking die willen deelnemen , worden verzocht a. s. Zaterdag om 16.00u voor ontvangst aanwezig te zijn in het Actviteiten centrum van Pergamijn aan de Clarastraat

Kernenrit 2015

De kernenrit mag weer geslaagd worden genoemd. Hier volgt een verslag van Jo Verheesen.

Geslaagde kernenrit Lijst Samenwerking.

Elk half jaar organiseert Lijst Samenwerking, de grootste locale politieke partij in de gemeente Echt-Susteren een kernenrit: een hele dag met een bus vol inwoners van de gemeente door de gemeente rijden en in de bus tekst en uitleg krijgen van de wethouders: Jac Dijcks en Jos Wackers over ontwikkelingen, werkzaamheden en plannen in de gemeente.

 

Altijd interessant en leerzaam.

Bovendien worden een 3-tal bedrijven, instellingen of organisaties bezocht in de gemeente of een relatie hebbend met de gemeente. Sinds de fusie tussen de gemeente Echt en Susteren werd al meer dan 25 keer een kernenrit gehouden!

Vorige week werden Paardentransport Gelissen aan de Daalweg, woonzorgcomplex De Kompenie te Susteren en de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) te Roermond bezocht. Na een welkomstwoord werd rondgekeken en/of tekst en uitleg gegeven.

 

De lunch werd geserveerd in het nieuwe gemeenschapshuis ’t Patronaat te St. Joost (inclusief rondleiding). Na afloop werd de geslaagde kernenrit afgesloten met een etentje bij @Friends te Pey.

 

 

De volgende kernenrit staat gepland voor mei 2016!

Lijst Samenwerking steunt kerstactie voor de Voedselbank Limburg Zuid

 

 

Lionsclub Maastricht Trajectum organiseert voor het 3e jaar de Douwe Egberts waardepuntenactie 2015 voor de Voedselbank Zuid Limburg.

Lijst Samenwerking ondersteunt deze actie in de gemeente Echt-Susteren door als inleveradres te fungeren (in enveloppe; in brievenbus)

Voor elke 500 ingezamelde punten stelt Douwe Egberts een pak koffie aan de voedselbank ter beschikking. De voedselbank Limburg Zuid reikt aan 500 geselecteerde klanten in de regio een voedselpakket uit en heeft momenteel een wachtlijst van bijna 200 aanvragen.

Vorig jaar is het de club gelukt om, met bijna een miljoen punten, meer 1500 pakken koffie bij elkaar te verzamelen en dit jaar willen zij proberen dit te verdubbelen !!

Helpt u mee sparen voor de voedselbank? Lever dan tot 30 december uw DE-waardepunten in. (Deze waardepunten zitten op alle koffie en thee producten van Douwe Egberts)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, zo wordt deze actie weer een groot succes !!

 

De inleveradressen zijn:

Jac Dijcks, Diergaarderstraat West 67 te Maria Hoop Jos Wackers, Chris Plitscherlaan 18 te Susteren Jo Bocken, Roosterderweg 26 te Dieteren Jan Feller, Wirostraat 5 te Pey Riny Geelen, Rozenstraat 43 te Schilberg Ger van Gisteren, Rijdtstraat 25 te Susteren Bert Hendricks, Kerkstraat 27a te Koningsbosch Thieu Sevriens, Kerkstraat 81 te Koningsbosch Jo Verheesen, Brantstraat 13 te St. Joost

Lens Goossens, Randenborgweg 127 te Nieuwstadt

 

UITNODIGING - - - UITNODIGING --- UITNODIGING 20 DECEMBER

 

Beste vrienden van de Heiligdomsvaart,

Het is een dik jaar geleden dat we elkaar hebben ontmoet tijdens het spel Weerlicht der Eeuwen tijdens de Heiligdomsvaart 2014.

 

Zoals u in de aanhef kunt lezen willen we graag de naam club van 100 omzetten in “vrienden van de Heiligdomsvaart Susteren”, omdat we deze naam passender vinden voor u als vriend van De Heiligdomsvaart in Susteren.

Wij willen u dit jaar van harte uitnodigen voor het nieuwe toneelstuk van het Zösters toneelgezelschap op zondag 20 december as. in De Harmoniezaal aan de Feurthstraat te Susteren.

De titel van dit toneelstuk ’n Moder en geschreven door wijlen Piet Zits in Zösters dialect.

Voor Susteren werd de herfst van het oorlogsjaar 1944 een van de donkerste episodes uit zijn geschiedenis. Na de bevrijding van Sittard op 18 september stokte de triomfantelijke opmars van het Amerikaanse leger aan de Vloedgraaf tussen Nieuwstadt en Susteren. Susteren werd frontgebied en lag maandenlang - tot 17 januari 1945 - weerloos ingeklemd tussen twee legers.

 

Over de dramatische gebeurtenissen die toen in Susteren plaats vonden schreef wijlen Piet Zits een toneelstuk in Susterens dialect, dat in 1987 en 2004 werd opgevoerd.

Nu men dit jaar de gebeurtenissen rond oorlog en 70 jaar bevrijding van Nederland herdenkt, zal dit oorlogsspel wederom voor het voetlicht worden gebracht. Welke hoge prijs de Susterenaren voor hun bevrijding moesten betalen komt duidelijk tot uitdrukking in dit toneelstuk, dat grotendeels is gebaseerd op ware gebeurtenissen.Het geeft een aangrijpend relaas over kleine mensen in een grote oorlog; in dit geval een Susterens gezin dat de verschrikkingen van de oorlog aan den lijve ondervindt. De strijd om het naakte bestaan, vol leed, angst, ontgoocheling, lijden en dood. Een trieste aaneenrijging van grote en kleine menselijke drama’s.

Centraal in het stuk staat de moeder, vandaar ook de titel “’n Moder”.

Het stuk wordt, onder regie van Karel Fiddelers, opgevoerd door spelers en speelsters uit het openluchtspel “Weerlicht der Eeuwen” dat in 2014 tijdens de zeven jaarlijkse Heiligdomsvaart werd opgevoerd.

Het toneelstuk begint om 20.00 uur en voorafgaand staat er voor u vanaf 19.00 uur een kopje koffie of thee met een stukje vlaai klaar.

 

In verband met het reserveren van kaarten zouden wij uiterlijk 27 november 2015 uw aanmelding willen ontvangen (voor LijstSamenwerking als lid zijn 2 kaarten beschikbaar.Informatie bij Henk Maessen. Noot secretaris ). Geef bij uw aanmelding aan of u 1 of 2 kaarten wenst te reserveren.

 

Dit kan middels het sturen van een mail naar: derrez@planet.nl of een telefoontje naar 06-1299 74 58

Met vriendelijke groet,

Elles Derrez-Stoffels

Bestuurslid Stichting Heiligdomsvaart Susteren

 

 

 

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2015

 

Op 7 december is het weer international Vrijwilligersdag. Reden voor Lijst samenwerking om het vele vrijwilligerswerk in de gemeente Echt-Susteren in het zonnetje te zetten. Voor de 16 e keer organiseert Samenwerking de Vrijwilligers van het Jaar.

De vrijwilliger kan een persoon, een groep ,vereniging, organisatie of instelling zijn die met vrijwilligers werkt.

Men kan meedoen door een korte brief/mail te schrijven waarin de vrijwilligersactiviteiten worden beschreven.

Aan de titel Vrijwilliger van het Jaar 2015 is een geldbedrag, oorkonde, bloemen en veel waardering verbonden. Het geldbedrag kan naar eigen inzicht bested worden.

Op maandag 7 december 2015 worden de vrijwilligers van het jaar bekend gemaakt. De uitreiking van de drie prijzen vindt in overleg met de indieners plaats.

Inzendingen dienen uiterlijk 5 december 2015 binnen te zijn bij: Secretariaat Lijst Samenwerking , p/a Harry Philipsen, Mulderstraat 6 , 6101 GM Echt.

Deze foto laat Isenbruch zien als het meest westelijke, noordelijke en zuidelijke punt van Duitsland. Onze wethouders Jac Dijcks en Jos Wackers waren hier zaterdag 20 juni op bezoek.

Kernenrit Den Haag, bezoek aan Tweede kamer op woensdag 17 juni 2015.

Mooi weer, een gezellige groep mensen en een gastvrije ontvangst door Ernst Lely, voorlichter van het CDA , en een hartelijk welkom door Martijn van Helvert, lid van de Tweede Kamer voor het CDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Ger van Gisteren . Groepsfoto in de Handelingenzaal

 

 

FANFARE ST. JUDOCUS MAAKT EEN REIS DOOR DE TIJD

Op zaterdagavond 20 en zondagmiddag 21 juni a.s. gaat het gebeuren. Voor het eerst in haar geschiedenis maakt Fanfare St. Judocus uit St. Joost een muzikale reis door de tijd. Ze doet dat in gezelschap van het popcombo Toon Konings, Loek Tonnaer en Job Verdonschot en de bekende vocale solisten Erik Moonen, Dyanne Sleijpen, Cyrille Niël en Evelien Smeets. De show wordt gepresenteerd door niemand minder dan Thom Smeets, voor velen bekend van de Echter Revue.

Tijdens deze muzikale reis door de tijd, genaamd ‘Time After Time’, worden vele werken uit verschillende jaartallen ten gehore gebracht. In twee sprankelende shows krijgen luisteraars een grote diversiteit aan muziekstijlen voorgeschoteld. U hoort een combinatie van klassieke en popmuziek. U ziet, heel veel variatie en voor elk wat wils.

Iedereen kan persoonlijk een ticket kopen voor deze shows à € 13,50 in de voorverkoop of € 15,00 aan de kassa. Voor de reis door de tijd op zondag zijn er aparte tickets voor kinderen tot en met 12 jaar à € 10,00 (alleen op zondag!). Onze opstapplaats ligt bij het EuroDetach Revuetheater aan de Edisonweg 12 te Echt. Ter plekke is voldoende ruimte voor gratis kort- en langparkeerders.

Als lid van de Vrienden van de Fanfare willen wij u graag met een extra aanbod uitnodigen om ons te bewonderen tijdens onze reis door de tijd. Bij een minimale afname van 10 entreebewijzen, kosten de kaarten slechts € 12,00. Als u met Lijst Samenwerking deze reis wilt meemaken, kunt u de kaarten rechtstreeks bestellen bij Jo Verheesen, (tel. 0475- 485487 / 06-34034515 of joverheesen@hotmail.com) De kaarten worden vervolgens thuisbezorgd en afgerekend door Jo Verheesen persoonlijk!

(noot: Lijst Samenwerking gaat ervan uit dat het ons lukt om tenminste 10 kaarten te bestellen!)

Kijkt u ook eens op onze website www.fanfarestjudcous.nl of onze Facebook-pagina www.facebook.com/fanfarestjudocus.

Met muzikale groet,

De organisatie,

Maartje Verheesen, voorzitter

Jasper Hukkelhoven, penningmeester Mascha Verkoulen-Smeets, secretaris

Kernenrit woensdag 17 juni 2015.

Op woensdag 17 juni a.s. organiseert Lijst Samenwerking haar half jaarlijkse kernenrit door de gemeente Echt-Susteren en naar bedrijven, verenigingen en organisaties die een nauwe relatie hebben met de gemeente.

Dit keer brengen we een bezoek aan de Tweede Kamer te Den Haag (op uitnodiging van ons Tweede Kamerlid Martijn van Helvert uit Susteren.

08.30 uur: Vertrek vanaf Koningsbosch (Sevriens-Kerkstraat 81).

08.40 uur: Vertrek vanaf Pey (Dries Visschers-Houtstraat 87).

08.50 uur: Vertrek vanaf Susteren (Marktplein bij kanon)

09.00 uur: Vertrek vanaf Echt (H. Pius X kerk, Nieuwe Markt).

 

12.00-12.30 uur: Aankomst + Introductie

12.30-13.30 uur: Lunch in het pleinrestaurant (Tweede Kamer)

13.30-14.00 uur: Plenaire zaal

14.00-15.00 uur: Rondleiding Tweede Kamer

15.00-15.30 uur: Gesprek met Kamerlid Martijn van Helvert

18.30 uur: Terug in Echt. Daarna voor de liefhebbers het traditionele diner ergens in de gemeente (voor eigen rekening).

 

Ondanks de hogere kosten blijft de bijdrage voor leden € 10 per persoon en voor niet-leden € 15 per persoon. Leden kunnen zich tot 10 mei 12.00 uur melden bij joverheesen@hotmail.com (tel. 485487/0634034515). Daarna kunnen ook niet leden zich melden.

Namens Lijst Samenwerking

 

Dorry Thuijls en Jo Verheesen

 

Woensdag 6 Mei 2015

 

 

 

10 jaar Kledingbank

 

Op woensdag 20 mei staat Stichting Kledingbank Limburg stil bij haar 10-jarig bestaan. Deze gebeurtenis gebruikt Kledingbank Limburg om haar doel en werkwijze onder de aandacht te brengen, omdat armoede en armoedebestrijding ook in 2015 nog steeds onderwerpen zijn die onvoldoende erkend en ondersteund worden.

 

Van 9.00 tot 12.00 uur vindt er een Open Dag plaats in het gebouw van de Kledingbank (Sint Joosterweg 7 in Maasbracht) en van 13.00 tot 17.00 uur vindt in zalencentrum 'De Spil' (Suikerdoossingel 55 in Maasbracht) een Symposium plaats met het thema 'armoede', omlijst met een infomarkt van organisaties waar Kledingbank Limburg mee samenwerkt.

 

Vriendelijk wil ik u namens directie en bestuur uitnodigen om aanwezig te zijn en samen met ons bij het 10-jarig bestaan van Stichting Kledingbank Limburg stil te staan.

 

Mocht u meer informatie wensen, kunt u contact opnemen met info@kledingbank-limburg.nl of 0475-43.60.08.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Pieter Janssen | Bestuur | Kledingbank Limburg

Sint Joosterweg 7, 6051 HE Maasbracht | www.kledingbank-limburg.nl

 (06) 50 45 36 14 |  info@kledingbank-limburg.nl

 

•Voor geïnteresseerden en belanghebbenden wordt er op 28 April op Landgoed Hommelheide een informatieavond gehouden door het Waterschap. Het zal gaan over de aanpak van de Middelsgraaf. Men wil deze laten meanderen en breder maken. Naast het waterschap heeft de gemeente ook hierin een stem, zodat het wellicht voor raadsleden en cie.-leden ook interessant kan zijn. Tijdstip helaas onbekend.

 

•Zaterdag 2 mei wordt in Sint Joost een monument onthuld ter nagedachtenis aan de 17 gesneuvelde geallieerde militairen uit het Verenigd Koninkrijk bij de bevrijding van Sint Joost op 20 en 21 januari 1945.Het programma begint om 14.00u met een ontvangst in het Patronaat.

 

•De Stichting 4 mei Herdenking Echt-Susteren heeft op 3 mei een herdenkingsprogramma voor Echt en kernen. Om 9.30u verzamelen op de Nieuwe Markt. Met eigen vervoer naar Roosteren(10.00u),Dieteren(10.45u),Susteren(11.30u)en Koningsbosch(12.30u). ‘S middags vanaf 14.00u programma in Gemeentehuis.

 

Op 4 mei herdenkingsdienst in het gemeentehuis aan de Nieuwe Markt vanaf 19.45u.

Op 10 mei Herdenking in Roosteren .Om 9.30u een H. Mis in de RK. Kerk St. Jacobus de Meerdere en daarna een plechtigheid bij het monument aan de brug.

.

Op 30 mei een herdenking te Maria-Hoop . Aanvang 17.30u met een H. Mis op het Jan van Pietje Plein,aansluitend de herdenking.

 

•Zaterdag 9 mei om 17.00u opening van de kermis in Koningsbosch. Iedereen is van harte uitgenodigd. Om 17.00u zal een afvaardiging van het College aan de opening deelnemen.

 

•Ons Grenspark Maas-Swalm-Nette is genomineerd voor een Natura 2000 prijs door de Europese Commissie. Er wordt gevraagd om allemaal onze stem uit te brengen. Ga naar : http://ec.europa.eu/environment/natura2000/awards/application-2015/award-finalists/index en.htm Daarna naar beneden scrollen : Transboundary category DOEN!!!!

 

ZONDAG 1 Maart 2015

 

Laatste Nieuws

Het heeft zijne Koning behaagd………etc

 

Hedenmorgen heeft ons Raadslid, Fractievoorzitter en Bestuurslid

Bert Hendricks

Een koninklijke onderscheiding

Gekregen uit handen van Burgemeester Jos Hessels in aanwezigheid van het College van Burgemeester en wethouders.

Tevens was onze voorzitter Henk Maessen aanwezig om namens lijst Samenwerking Bert met een boeket bloemen te feliciteren.

 

Wij wensen Bert vanaf deze plaats van harte proficiat met deze koninklijke onderscheiding. Wij weten zeker dat hij dit door zijn jarenlange inzet voor de samenleving ten volle heeft verdiend.

 

Proficiat proficiat

 

-In de vorige Nieuwsbrief stond vermeld dat de heren Ydo Hoeben en Harry Philipsen in de Stg. Platform Sociaal Domein(het eerdere Platform WMO) waren benoemd. Abusievelijk is toen niet vermeld dat ook een ander lid van Samenwerking in genoemd Platform is benoemd en wel de heer Jan Aerts. Ook hem wensen we veel succes toe.

- Ons raadslid Thieu Sevriens heeft zich gekandideerd voor het Limburgs Parlement . Hij staat nummer 6 op de lijst van de partij Limburg-Lokaal zowel voor noord- als zuid-Limburg. Wie zich wil verdiepen in het programma van Limburg-Lokaal kan terecht op de website www.Lokaal-Limburg.nl

- Onze oud-secretaris Jo Verheesen heeft het Concept Jaarverslag 2014 gereed. Het is te veel om dit verslag in deze Nieuwsbrief op te nemen. U hebt dit nog te goed van mij.

- Wethouder Geert Frische en zijn vrouw Renee zijn de gelukkige ouders geworden van een zoon. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd.

- de Coalitie heeft de Dorpsraad van Susteren n.a.v. haar brief bericht volledig achter het College te staan als het gaat om de winning van schaliegas in Echt-Susteren. Dit standpunt komt erop neer dat er geen formeel standpunt wordt ingenomen en dat eerst zoveel mogelijk onderzoek moet worden gedaan.

 

Benoeming WMO platform

Ydo Hoeben en Harry Philipsen zijn recent door wethouder P. Ruijten geïnstalleerd in het Platform WMO.

 

Lilbosch zeventig jaar bevrijd

 

Ter gelegenheid van Lilbosch 70 jaar bevrijd is er een speciale rondleiding gepland op 17 januari om 13.00u en 15.00u . De rondleiding bevat een bezoek aan de oorlogsbunker, de abdij, de boerderij, Livar kloostervarkens en de Abdijwinkel.

Men gelieve zich van te voren aan te melden bij de abdij Lilbosch

 

 

Bezoek aan Centrum voor Jeugd en Gezin (inloopavond)

 

Voor de Raadsleden en de leden van de Cie. Maatschappij is een bezoek aan het CJG gepland op dinsdag 20 januari aanstaande.

Tijdens de inloopavond die vanaf 19.00u start met een programma van 19.30u – 21.00u zal het CJG toelichten wat haar taken zijn in het domein Jeugdhulp. Ook wordt ingegaan op de wijze waarop inwoners van de gemeente Echt-Susteren ondersteuning krijgen bij het vinden van passende hulp.

Plaats van handeling: CJG, Chatelainplein 31, 6102 BB Echt Aanmelden uiterlijk vóór maandag 19 januari via de griffie.

Nieuwsbrief week 2/ 2015

Beste leden van Lijst Samenwerking,

Dit is dan de eerste nieuwsbrief die ik als nieuwe secretaris van Lijst Samenwerking jullie doe toekomen. Ik hoop dat ik mijn taak goed kan vervullen.

 

Nieuw Bestuur Lijst samenwerking

Op maandag 29 december is het Nieuwe bestuur bij elkaar geweest en zijn de functies verdeeld. Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Henk Maessen, voorzitter; Harry Philipsen, secretaris; Ger van Gisteren, penningmeester; Riny Geelen,lid: Thieu Sevriens,lid; Hein Kreuze,lid; John Geelen,lid; Xavier Ruyten.lid; Toine van Gellecom,lid;

Jo Verheesen en Riny Pustjens- Linssen hebben zich uit het Bestuur teruggetrokken keren niet meer terug. Jo vervulde het secretariat en Riny het penningmeesterschap. Beieden zijn we veel dank verschuldigd voor hun jarenlange accurate inzet voor Lijst Samenwerking. Het bestuur heeft hun dan ook tijdens vergadering in het zonnetje gezet.

 

Vergaderdata fractie Samenwerking en coalitie vergaderingen

 

Fractie: donderdag 22 januari , 9 april,25 juni,17 september,29 oktober,10 december. De aanvang van de vergaderingen is 19.30u in de Raadzaal

Coalitie: maandag 26 januari, 13 april, 29 juni,21 september,2 november,14 december. Aanvang vergadering 19.30u in de Raadzaal

 

Uitreiking Cultuurprijs 2015

Uitnodiging bedoeld voor raadsleden en leden Cie. maatschappij.

Dit jaar wordt voor het eerst de Cultuurprijs uitgereikt in onze gemeente. Het initiatief is van de Klankbordgroep Cultuur om de cultuurdragers in Echt- Susteren te eren en te waarderen.

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 25 januari om 15.00u in het gemeentehuis. Vanaf 14.30u bent u welkom.

Informatiebijeenkomst social domein

 

Op 3 februari 2015 is de regionale informatiebijeenkomst over het Sociale domein(MER- breed). Dit is de nieuwe datum voor de afgelaste bijeenkomst op 10 december 2014. Deze bijeenkomst is bedoeld voor Raadsleden de leden van de Cie. Maatschappij.

 

Struikelstenen in Koningsbosch

Op 14 februari 2015 worden in Koningsbosch 2 struikelstenen gelegd voor de zussen Elfriede en Annmarie Goldschmidt.

De zussen waren in het voorjaar van 1939,na de Kristallnacht, naar Nederland gekomen. Via Rotterdam en Eersel kwamen ze eind 1939 naar Koningsbosch. Ze kregen een plek in het klooster aan de Kerkstraat 119 bij de zesters van het Kostbaar Bloed. Op 2 augustus 1942 werden ze,samen met 33 katholiek gedoopte Joodse personen door de Duitsers afgevoerd.

Via Roermond,Amersfoort en Westerbork kwamen ze enkele dagen later in Auswitsch aan. Op 30 september 1942 werden ze in Auswitsch vermoord.

De struikelstenen worden gelegd bij de ingang van het klooster (Kerkstraat 119) volgens planning op 14 februari 2015 om 14.00u. De initiatiefnemers zijn Jack Grummer en Math Cuypers.

 

Open dag

Vrijdag 9 januari is Open Dag bij de voormalige LTS –locatie. Het tijdstip is van 14.00u tot 17.00u

 

We kunnen als Lijst Samenwerking terugkijken op een geslaagd 2014.

Als politieke partij hebben we op woensdag 19 maart meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent al in het jaar ervoor zoeken, polsen en praten met kandidaten die willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral extra inzet, overleg, praten en nog eens praten in de voormalige gemeente Susteren met kandidaten. Voor het eerst heeft Lijst Samenwerking een zeer evenwichtige lijst als het gaat om de herkomst van kandidaten. Nagenoeg alle kernen van onze gemeente zijn vertegenwoordigd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de kandidaatstelling start de verkiezingscampagne. Het voorbereidende werk van folders samenstellen, kaartjes per kandidaat maken, posters maken, etc. werd in een kleinere groep voorbereid en tijdens een drukbezochte bijeenkomst met alle kandidaten unaniem goedgekeurd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkiezingen verliepen voor Lijst Samenwerking zeer succesvol: 4381 stemmen. Precies 400 stemmen meer dan in 2010. De coalitiebesprekingen verliepen net als 4 jaar geleden voorspoedig en werden afgerond met een coalitie van Lijst Samewnerking – CDA en PNES. Lijst Samenwerking levert 2 wethouders en is met 7 raadsleden in de Raad vertegenwoordigd. Voor het commissiewerk zijn 15 mensen beschikbaar!

Ook de activiteiten die we als partij organiseren, zijn in 2014 niet alleen door gegaan, maar ook succesvol. Zeker de moeite waard zijn de 2 kernenritten die Lijst Samenwerking jaarlijks organiseert en waar we veel zien, horen en opsteken als politieke partij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de verkiezing van Vrijwilligers van het Jaar mag zich in een steeds grotere belangstelling én waardering verheugen. Iedereen die meegaat kan dat beamen. De uitverkiezing wordt zonder uitzondering enorm gewaardeerd en breed ondersteund door verenigingen. We proberen er nog een schepje bovenop te doen.

Verder mag niet onvermeld blijven de jaarlijkse controle van de openbare verlichting. Vooral in 2014 uiterst nuttig en effectief. In 2014 is de voorbereiding voor het eerst met de gemeente afgestemd. Onze bijdrage aan de (verkeers)veiligheid zullen we blijven voortzetten.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gevolgd door een gezellig samenzijn was qua opkomst volgens verwachting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom: als U de komende dagen in de luie stoel met een glaasje in de buurt deze nieuwsbrief nog eens rustig doorleest en U heeft nog suggesties, tips of opmerkingen: zet ze gerust op mail. Nogmaals: het allerbeste voor 2015!

 

VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2014.

Zoals elk jaar worden in de gemeente Echt-Susteren de vele vrijwilligers terecht in het zonnetje gezet tijdens de verkiezing van Vrijwilligers van het Jaar.

Voor het 15e jaar organiseert Lijst Samenwerking, de grootste lokale politieke partij in de gemeenteraad van Echt-Susteren deze verkiezing. Op deze manier wil de partij de grote waarde van het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk voor de maatschappij én de gemeente onderstrepen.

Tot Vrijwilligster van het Jaar 2014 werd gekozen Ria Kanters wonende in ’t Thaal. Naast haar werk in zorgcentrum De Egthe doet ze veel werk vrijwillig vooral op creatief gebied. Elk seizoen is “haar” afdeling binnen De Egthe (Antonius) opvallend versierd. Maar vooral als mantelzorger is ze enorm actief. Al jaren gaat ze dagelijks naar haar oom toe om te wassen, strijken, ontbijt te verzorgen en materialen te bestellen voor de thuiszorg. Natuurlijk geheel belangeloos! Kortom een zorgzame vrouw die liever op de achtergrond actief is dan dat ze zelf in de schijnwerpers staat. Volkomen verrast door een delegatie van Lijst Samenwerking (ze zou met haar zus naar een kerstmarkt gaan) werd haar door wethouder Jac Dijcks van Lijst Samenwerking een oorkonde, een bloemetje en een envelop met inhoud overhandigd.

In de propvolle accommodatie van SC Susteren werd tot Vrijwilliger van het Jaar 2014 uitgeroepen Gerrit Ermans uit Susteren. Binnen deze grote sportvereniging is Gerrit bij iedereen bekend! Heel veel functies heeft hij binnen de vereniging vervult. Zo is hij al circa 50 jaar bestuurslid van de vereniging en heeft hij vele functies vervult: hoofdtrainer, jeugdtrainer, voorzitter jeugdcommissie, beheerder accommodatie. Deze laatste functie oefent hij al meer dan 20 jaar uit. Nagenoeg elke dag is hij op het sportcomplex te vinden. Terecht dat deze “mister” sportclub Susteren na een toespraak van voorzitter Henk Maessen van Lijst Samenwerking de oorkonde, de bloemen en de envelop kreeg uitgereikt door wethouder Jos Wackers van Lijst Samenwerking. Het applaus van de honderden aanwezigen ondersteunde te terechte uitverkiezing.

Tot Vrijwilligersgroep van het Jaar 2014 werd uitgekozen de vrijwilligers van het Museum van de Vrouw uit Echt. De ongeveer 50 (!) vrijwilligers en vrijwilligsters zetten zich op vele fronten in voor het museum in onze gemeente. Zonder hun inzet zou het niet mogelijk zijn het museum draaiende te houden. Het beheer van het archief en de collectie, het rondleiden, het opzetten van de tentoonstelling, het runnen van de “gooj kamer” (museumcafé), enz. enz. wordt door deze vrijwilligersgroep van het jaar gedaan. Tijdens een sfeervolle bijeenkomst in de “gooj kamer” overhandigde wethouder Jac Dijcks aan de groep de oorkonde, de enveloppe met inhoud en een bloemetje. Lijst Samenwerking wenst deze vrijwilligersgroep veel succes voor de toekomst!

Graag wenst Lijst Samenwerking alle prijswinnaars nogmaals proficiat en alle vrijwilligers en verenigingen fijne feestdagen en veel succes in 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kernenrit 28 november.

 

Om 09.30 uur vertrok een volle bus met 55 deelnemers aan haar 24e kernenrit door de gemeente Echt-Susteren. In de bus niet alleen leden van Lijst Samenwerking (wethouders-raadsleden-commissieleden-leden) maar ook vele burgers uit diverse kernen van onze gemeente.

In de ochtend werd het in aanbouw zijnde Thomashuis en Herbergier te St. Joost bezocht. Iedereen was onder de indruk hoe een oud historisch gebouw met een nieuwe functie zo prachtig behouden kan blijven. Ook de aanbouw van de Herbergier past prachtig in de omgeving.

 

Na de lunch in “Ech lekker” (de naam werd alle eer aangedaan) werd de reis voortgezet. Onderweg geven de wethouders Jac Dijcks en Jos Wackers deskundige uitleg bij zaken die in aanbouw/uitvoering zijn of plannen die binnenkort in uitvoering (kunnen) komen. De eerste halteplaats was het indrukwekkende bedrijf van Jos Ridderbeks op bedrijvenpark De Ber

 

Een uitgebreide showroom met tenten en caravans, campers en kampeerbenodigdheden veraste menige deelnemer. Na de rondleiding werd de reis voortgezet en tenslotte werd woninginrichter

én atelier Graus aan het Ursulinenplein bezocht. Over kunstsmaak valt te twisten, maar het geheel in zo’n oud pand was zeker de moeite waard en wellicht gevolgd voor een privé bezoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kernenrit werd tenslotte smaakvol afgesloten in restaurant ’t Berghoes op de grens van Nederland en Duitsland in Maria Hoop. Rond 20.30 uur werd de reis afgesloten waar ze begonnen was: op de Nieuwe Markt. Iedereen bedankt voor de deelname en tot de volgende jubileumrit in mei 2015!

 

Speld van Verdiensten voor Ger van Gisteren.

Op 22 november jl. ontving Ger van Gisteren uit handen van Gerard Heijthuisen, bestuurder Sportvisserij Limburg, de Speld van Verdienste met bijbehorende oorkonde voor zijn inzet in de hengelsport en dan speciaal voor onze eigen hengelsportvereniging. Voorzitter Piet Cleven memoreerde eveneens aan zijn verdienste voor de vereniging en liet dit vergezeld gaan van een bos bloemen en een enveloppe met inhoud. Foto's van deze feestavond zijn te vinden onder

foto's op de webbsite van HSV.

 

Begroting 2015.

Binnenkort staat de behandeling van de Begroting 2015 op de agenda. Hieronder alvast de procedure van behandeling:

Zoals u allen bekend vindt op 6 november de raadsvergadering plaats, waarin beoogd wordt de begroting 2015-2018 te behandelen. Voorlopige planning is dat de begroting op 23 september a.s. wordt vastgesteld door het college en op 15 oktober zal worden behandeld in de commissie Algemene Zaken. Voorafgaand aan deze formele behandeling stelt het college de fracties net zoals vorig jaar graag weer in de gelegenheid om technische - feitelijke - vragen te stellen die voorafgaand aan de commissievergadering zullen zijn beantwoord.

Bij deze alvast de informatie over de planning die hiervoor wordt aangehouden:

· Uiterlijke datum ontvangst begroting door raads-/commissieleden: 25 september

(onder voorbehoud van tijdige aanlevering door college)

· Uiterlijke datum indiening vragen: 5 oktober

Let op: indiening van vragen geschiedt enkel door de fractievoorzitters en enkel bij de griffie

· Uiterlijke datum ontvangst beantwoording college door raads-/commissieleden: 14 oktober

(per e-mail, via de griffie)

· Commissie Algemene Zaken: 15 oktober

· Raad: 6 november.

 

Vrijwilligers van het Jaar 2014.

 

Lijst Samenwerking, de grootste lokale politieke partij in

de gemeente Echt-Susteren organiseert –evenals voorgaande jaren- de verkiezing:

Vrijwilligers van het Jaar.

7 december is het internationale Vrijwilligersdag. Reden voor bestuur en leden van de lokale politieke partij om het vele vrijwilligerswerk in de gemeente Echt-Susteren in het zonnetje te zetten en al voor de 15e keer de Vrijwilligers van het Jaar te organiseren.

De vrijwilliger kan een persoon zijn of een groep van een vereniging, organisatie of instelling die werkt met vrijwilligers.

Door een korte brief te schrijven waarin de vrijwilligersaktiviteiten worden beschreven doet men al mee.

Aan de titel Vrijwilliger van het Jaar 2014 (maar ook Vrijwilligster en Vrijwilligersgroep van het Jaar 2014) is een geldbedrag, oorkonde, bloemen en veel waardering verbonden.

Het geldbedrag kan naar keuze besteed worden.

Op zaterdag 13 december 2014 worden de vrijwilligers bekend gemaakt.

 

Inzendingen dienen uiterlijk 1 december 2014 binnen te zijn bij:

Lijst Samenwerking: Jo Verheesen, Brantstraat 13 te 6112 AH St. Joost (joverheesen@hotmail.com)

 

Geslaagde Open Dag Dierenpark “t Hertenspoor.

De Open Dag van Dierenpark ’t Hertenspoor te Echt werd op een zonnige zaterdagmorgen gehouden voor alle Vrienden van de Club van 50 en alle omwonenden. Als lid van de deze club (destijds op advies van onze partij in het leven geroepen om de bezuinigingen op te vangen) ging een delegatie, met een kruiwagen vol voer voor de dieren, naar de Open Dag. Deze suggestie (voer voor de dieren) werd door bestuur én vrijwilligers zeer gewaardeerd. Na een rondgang door het park en met de nodige informatie over de plannen die het bestuur nog heeft werd buiten onder het genot van koffie en cake nog gezellig nagepraat. Lijst Samenwerking heeft veel waardering voor de inzet van bestuur en vrijwilligers!

Kern met pit.

Elk jaar organiseert de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij de Kern met Pit actie. Zie www.kernmetpit.nl voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheden (inschrijven van 1 september tot en met 31 oktober 2014).

 

www.centrumplansusteren.nl

Deze site bevat informatie over het centrumplan, gezien door de ogen van Dhr. G.Peters. Ondanks de –grote- verschillen die gemeente en Dhr. Peters hebben beslist de moeite van het bekijken waard.

 

Begroting 2015.

Binnenkort staat de behandeling van de Begroting 2015 op de agenda. Hieronder alvast de procedure van behandeling:

Zoals u allen bekend vindt op 6 november de raadsvergadering plaats, waarin beoogd wordt de begroting 2015-2018 te behandelen. Voorlopige planning is dat de begroting op 23 september a.s. wordt vastgesteld door het college en op 15 oktober zal worden behandeld in de commissie Algemene Zaken. Voorafgaand aan deze formele behandeling stelt het college de fracties net zoals vorig jaar graag weer in de gelegenheid om technische - feitelijke - vragen te stellen die voorafgaand aan de commissievergadering zullen zijn beantwoord.

Bij deze alvast de informatie over de planning die hiervoor wordt aangehouden:

· Uiterlijke datum ontvangst begroting door raads-/cieleden: 25 september (onder voorbehoud van tijdige aanlevering door college)

· Uiterlijke datum indiening vragen: 5 oktober

Let op: indiening van vragen geschiedt enkel door de fractievoorzitters en enkel bij de griffie

· Uiterlijke datum ontvangst beantwoording college door raads-/cieleden: 14 oktober (per e-mail, via de griffie)

· Commissie AZ: 15 oktober

· Raad: 6 november.

 

 

 

Oud ijzer Harmonie “St. Cecilia” Koningsbosch.

 

Nogmaals willen we allen die onze harmonie willen ondersteunen wijzen op de mogelijkheid om oud ijzer aan te leveren bij Arno Knoops, Prinsenbaan 142.

Ook bestaat de mogelijkheid om oude metalen te laten ophalen.

In beide gevallen verzoeken we u vriendelijk om vooraf te bellen met Arno (0475-301212).

Daarnaast willen we nu reeds wijzen op onze geplande datum voor de oud ijzeractie van de harmonie en de loten verkoop van het damescomité. Deze actie zal plaats vinden van 8 tot 11 april 2015. Wij vragen verenigingen (en mensen die hun metalen bewaren voor de harmonie) om met deze data rekening te houden.

Bij voorbaat dank, het bestuur van harmonie St.Cecilia-Koningsbosch.

 

Aandelen Gemeenschapshuis ’t Patronaat te St. Joost.

 

Op dit moment wordt volop gebouwd aan het nieuwe gemeenschapshuis te St. Joost dat de naam ’t Patronaat krijgt. De Stichting Gemeenschapsbelangen die het gebouw gaat huren en exploiteren (gemeente en woningstichting WoonGoed 2000 zijn eigenaren) is volop bezig om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen voor de inrichting en aankleding van het gebouw. Hiervoor is veel nodig. Op dit moment wordt een grote aandelen-actie gehouden. Voor € 25,- zijn aandelen te koop (met daarbij 4 consumptiebonnen voor de openingsfeesten) die verder geen echte waarde meer hebben. Hiermee probeert men in St. Joost en ver daarbuiten aan voldoende geld te komen, naast de inzet van eigen geld en het geld van fondsen.

Het bestuur van Lijst Samenwerking heeft besloten –in navolging van het lidmaatschap van de Vrienden van … in andere kernen om 4 aandelen te kopen. Hierbij wordt Lijst Samenwerking vermeld op het bord in het nieuwe gebouw waarop alle sponsoren komen van 4 of meer aandelen. Ook wordt voor alle sponsoren t.z.t. een sponsoravond gehouden.

Mocht iemand één of meerdere aandelen willen kopen: graag even melden bij de secretaris van Lijst Samenwerking: joverheesen@hotmail.com

Zie ook de site van www.sintjoas.nl voor meer informatie

 

Nieuwsbrief 39 September